LYMFATERAPIAN KORVATTAVUUS:

Sairasvakuutukselta on mahdollisuus saada korvausta lääkärin lähettämästä lymfaterapiasta, kun kysymyksessä on:

Lymfaterapia on myös ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, johon voi tulla ilman lääkärin lähetettä.